top of page

เลนส์ชะลอสายตาสั้นในเด็กจาก ZEISS

สายตาสั้นเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ในหลายๆประเทศ โดยเฉพาะเมื่องใหญ่ในแถบเอเชียซึ่งกรุงเทพ และปริมณฑลก็คือหนึ่งในนั้น จากงานวิจัยพบว่า 90% ของเด็กวันรุ่นในเอเชียมีภาวะสายตาสั้นก่อนอายุ 20 ปี(4) และมีแนวโน้มที่จะเริ่มมีสายตาสั้นมากขึ้นเรื่อยๆ จากการศึกษาพบว่า ในปีค.ศ. 2050 50% ของประชากรทั่วโลก จะมีภาวะสายตาสั้น(5) นอกจากปริมาณคนที่สายตาสั้นจะมากขึ้น อายุของเด็กที่เริ่มมีสายตาสั้นก็น้อยลงด้วย ยิ่งเริ่มมีสายตาสั้นตั้งอายึน้อยเท่าไหร่ โอกาสที่เด็กจะมีสายตาสั้นสูงก็มากตาม เพราะโดยเฉลี่ยนเด็กจะมีสายตาสั้นเพิ่มขึ้นปีละ -1.00 D ดังนั้นถ้าเด็กเริ่มมีสายตาสั้นเร็ว ทำให้เด็กอาจมีสายตาสั้นสูงกว่าเด็กทั่วไป และสายตาสั้นเยอะอาจทำให่มีความเสี่ยงอื่นๆตามมาในอนาคตได้ เช่นโรคทางจอประสาทตา หรืออาจจะถึงขั้นตาบอดได้(6)


สาเหตุการเกิดสายตาสั้นในเด็ก

โดยสาเหตุหลักๆ มี 2 สาเหตุ คือ 1.)กรรมพันธุ์ กับ 2.)สิ่งแว่นล้อม และพฤติกรรม

zeiss myovision


การดูแลรักษาสายตาสั้นในเด็กมีอะไรบ้าง?

การรักษาสายตาสั้นมีหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น

Ortho-K

คอนแทคเลนส์แบบนิ่มสำหรับควบคุมสายตาสั้น

ยาหยอดตา

เลนส์แว่นตาทั่วไป

เลนส์แว่นตาสำหรับชะลอสายตาสั้น


ไม่ว่าจะรักษาสายตาสั้นแบบไหนก็จำเป็นต้องทำควบคู่ไปกับการปรับพฤติกรรมด้วย จากงานวิจับพบว่าเด็กที่ทำกิจกรรมกลางแจ้งบ่อยๆมีแนวโน้มที่จะมีสายตาสั้นน้อยกว่า และในเด็กมีสายตาสั้นอยู่แล้วก็จะมีอัตราการเพิ่มของสายตาสั้นน้อยลงเช่นกัน 

เลนส์ควบคุมสายตาสั้นจาก ZEISS

ออกแบบพิเศษเพื่อควบคุมสายตาสั้นในเด็กช่วงอายุ 6-12 ปี


ZEISS MyoVision Pro lenses

เลนส์ถูกออกแบบมาให้เด็กปรับตัวปรับตัวได้ง่ายมากๆ และสามารถชะลอการยืดตัวของลูกตาเด็ก ที่เป็นสาเหตุให้เด็กสายตาสั้นมากขึ้น

zeiss myovision pro

โซนกลางเลนส์สำหรับแก้ไขค่าสายตาสั้น ให้การมองเห็นชัดเจน


zeiss myovision Pro

โซนรอบนอกเป็นพื้นที่ชะลอสายตาสั้น (หลักการ Peripheral Defocus Management)


ZEISS Myovision Pro

เลนส์ชนิดนี้จะแตกต่างจากเลนส์สายตาสั้นทั่วๆไป ZEISS MyoVision Pro สามารถชะลอสายตาสั้นในเด็กได้ดีในช่วงอายุ 6 ถึง 12 ปี (9) ให้การมองที่สบายตาและออกแบบให้เหมาะกับสรีระลูกตาเด็กในแต่ละช่วงวัยอีกด้วย

  • เหมาะสำหรับเด็กที่ใช้สามารถเลนส์ชั้นเดียวธรรมดาได้ และมีกิจกรรมกลางเเจ้งเป็นส่วนใหญ่

  • เด็กที่ใส่เลนส์โปรเกรสซีฟ/ เลนส์สองชั้นควบคุมสายตาสั้นแล้วไม่สบายตา
ZEISS MyoKids lenses

เลนส์ MyoKids ถูกออกแบบให้ควบคุมสายตาสั้น ในเด็กที่ใช้อุปกรณ์ดิจิดิจิตอลเป็นเวลานาน โดยลดการล้าตาจากอุตาจากอุปกรณ์ดิจิทัล เลนส์จะออกแบบมาให้เข้ากับสรีระ และลักษณะการใช้สายตาของเด็กโดยเฉพาะ

zeiss myokids

โซนด้านบนให้การมองเห็นทีดีในทุกระยะ (13)


zeiss myokids

โซนด้านล่างเป็น Active โซนที่ช่วยลดการทำงานของกล้ามเนื้อตาเวลาใช้อุปกรณ์ดิจิตอล (10)


zeiss myokids
  • เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้อุปกรณ์ดิจิทัลมากๆ มีการใช้งานสายตาระยะใกล้บ่อยๆ

  • สำหรับผู้ที่มีภาวะตาเขเข้าแบบซ่อนเร้น

  • ผู้ที่ใส่เลนส์โปรเกรสซีฟ หรือ เลนส์สองชั้นควบคุมสายตาสั้นแล้วสบายตา ไม่มีปัญหาในการมอง


ZEISS MyoKids lenses ทำงานยังไง

ภาวะปกติของเด็กที่มีสายตาสั้นจะสามารถมองใกล้ได้ชัดโดยไม่ต้องใส่แว่น ทำให้เด็ที่มีสายตาสั้นจะไม่ค่อยชอบเพ่งเป็นธรรมชาติของเด็ก เมื่อเด็กที่มีสายตาสั้นใส่แว่นสายตาทั่วไปและวใช้สายตาระยะใกล้ ดวงตาของเด็กจะเพ่งได้ไม่เต็มที่ทำให้ภาพโฟกัสเลยจอประสาทตาออกไป ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้ลูกตายาวขึ้นและสายตาสั้นมากขึ้น (10) เลนส์ตัวนี้ออกแบบมาเพื่อลดสายตาสั้นที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลมากเกินไป เพราะบางครั้งการหลีกเลี่ยงอุปกรอุปกรณ์ดิจิทอลอาจทำได้ยากในปัจจุบัน


ทั้งนี้เลนส์ทั้ง 2 รุ่นมีเทคโนโลยี frame fit ที่สามารถปรับใส่ได้กับกรอบแบบได้หลากหลาย, ออกแบบให้เข้ากับแต่ละช่วงอายุ และกิจกรรมของลูกคุณ ผลการใช้เลนส์โดยเฉลี่ย 91% สามารถปรับตัวกับเลนส์ได้ , โดย 41% สามารถปรับตัวได้ภายใน 1 วัน (11) , เด็ก 9ใน10 คน (อายุ 9-12ปี) รู้สึกใช้เลนส์ MyoKids แล้วสบายตาเวลาใช้อุปกรณ์ดิจิทัลมากขึ้น(12).


Reference


Comments


bottom of page