top of page
Eye Exam

การตรวจสายตา

การมาใช้บริการในช่วงนี้จะแต่งต่างจากปกติเล็กน้อย  เนื่องจากเราพยายามให้ลูกค้าทุกท่าน และพนักงานทุกคนปลอดภัย

คำแนะนำสำหรับการมาใช้บริการ

ในช่วงสถาณการ การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ถ้าคุณเป็นบุคคลที่

  • มีอายุมากกว่า 60ปี

  • กำลังตั้งครรภ์

  • มีโรคประจำตัวเช่น โรคปอด, โรคหัวใจ, หอบหืด, ภูมิคุ้มกันบกพร่อง, โรคอ้วน, เบาหวาน, โรคตับ, และโรคไต

รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ามาที่ร้าน เราจะทำความสำอาดเป็นพิเศษ เว้นระยะ และระมัดระวังเป็นพิเศษ

การตรวจสายตาโดยหมอสายตา และการ Fitting

เราทำความสะอาดห้องตรวจทุกครั้งที่มีการตรวจตา ตามมาตรการของรัฐ พนักงานทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย และจะกัดจำนวนคนที่เข้าร้านอีกด้วย 

สิ่งที่ต้องทราบก่อนเข้ารับบริการ

  • หากคุณใส่แว่นสายตา : ควรนำแว่นที่ใส่ประจำมาด้วย

  • หากคุณใส่คอนแทคเลนส์ : ควรนำมาทั้งแว่นตา และ คอนแทคเลนส์ และควรนำตลับคอนแทคเลนส์และน้ำยาแช่ไปด้วย เพราะการตรวจตาต้องถอดคอนแทคเลนส์

  • เผื่อเวลาสำหรับการตรวจสายตา : การตรวจสายตาแบบเต็มรูปแบบใช้เวลาประมาณ 30นาที ถึง 1 ชั่วโมง ไม่รวมการเลือกแว่นและ fitting อื่นๆ เพราะฉะนั้นคุณควรเผื่อเวลาในการมาพบหมอสายตาเพื่อให้คุณได้รับการตรวจอย่างครบถ้วน

ขั้นตอนการตรวจตามีอะไรบ้าง?

การตรวจตาแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ

การสอบถามประวัติ และอาการต่างๆ

ขั้นตอนนี้เจะเป็นการพูดคุย และสอบถามถึงอาการต่่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพตา, แว่นที่ใส่อยู่เป็นอย่างไร, การมองเห็นตอนนี้เป็นอย่างไร

หมอสายตาจะ สอบถามเกี่ยวกับสุขภาพทั่วไป, โรคประจำตัว ยาที่ทานเป็นประจำ และประวัติการรักษาดวงตา และโรคตาของท่าน และคนในครอบครัว 

หมอสายตาของเราจะพิจารณาอาการต่างๆ และข้อมูลทั้งหมดว่าคุณต้องตรวจเช็คอะไรบ้าง 

การตรวจตา 

การตรวจตามีหลายขั้นตอน และหลายแบบ ขึ้นอยู่กับตาของแต่ละคน สำหรับคนที่สุขภาพตาปกติ ไม่มีอาการอะไร ไม่ได้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ขั้นตอนการตรวจทั่วไปอย่างการการตัวหนังสือ เพื่อดูว่าคุณสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแค่ไหน สำหรับบางคนอาจต้องตรวจกล้ามเนื้อตาด้วยปริซึม และการตรวจสุขภาพตาเบื้องต้นอื่นๆ

การสรุป และให้คำแนะนำ

หลังการตรวจทุกขั้นตอน หมอสายตาจะแจ้งผลการตรวจ, ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพสายตา และแนะนำชนิดเลนส์ที่เหมาะกับค่าสายตา และลักษณะการใช้งาน
 

การตรวจโดย ทัศนมาตร (หมอสายตา)

หมอสายตาจะตรวจสภาพตาโดยรวม และสอบถามถึงปัญหาเกี่ยวกับดวงตา, ประวัติการรักษา lifestyle ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญในการแก้ไขปัญกาสายตาของคุณ

การตรวจสายตาของเรามีหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น:

Retinoscopy (เรติโนสโคป): การวัดสายตาโดยใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าเรติโนสโคป โดนหมอสายตาจะใช้เครื่องนี้ส่องไฟที่ตาและเปลี่ยนเลนส์ไปเรื่อยๆ ขณะส่องไฟเพื่อดูค่าสายตา การตรวจวิธีนี้สามารถใช้กับเด็ก และคนที่สื่อสารยาก อ่านเพิ่มเพิ่มเกี่ยวกับเรติโนสโคป

 

การตรวจการมองเห็น (Vision test): การวัดสายตาโดยให้อ่านตัวหนังสือจากชาร์ท (Snellen chart) ที่หนังสือจะเล็กลงเรื่อยๆ เทสนี้จะทำให้เรารู้ได้ว่าการมองเห็นของคุณเป็นอย่างไร ทั้งเวลาไม่ใส่เเว่นตา และ หลังแก้ไค่าสายตาแล้วมองเห็นดีขึ้นแค่ไหน ขั้นตอนนี้หมอสายตาจะทำให้การมองเห็นของคุณดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

Ophthalmoscope: ขึ้นตอนนี้จะเป็นการตรวจจอประสาทตา ซึ่งอยู่ด้านหลังดวงตา เพื่อดูขั้วประสาทตา และเส้นเลือดในดวงตา 

Slit lamp (สลิทแลมป์): เครื่องสลิทแลปจะทำหน้าที่เหมือนกล้องจุลทัศน์ที่ส่องเข้าไปในตา ที่สามารถตรวจสุขภาพตาได้ตั้งแต่หนังตา, ต่อมน้ำตา, กระจกตา และเลนส์แก้วตา หมอสายตาจะดูว่ากระจกตาของคุณมีรอยขีดข่วนหรือ มีสิ่งผิดปกติหรือไม่ เป็นเทสสำคัญสำหรับคนที่ใส่คอนแทคเลนส์

ผลการตรวจ

เมื่อตรวจตาเสร็จ หมอสายตาของคุณจะสรุปค่าสายตา ให้คำแนะนำ และตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพตาที่คุณกังวลทั้งหมด พร้อมทั้งแนะนำการแก้ไขสายตาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ 

การตรวจตาสำหรับลูกค้าคอนแทคเลนส์ 

ถ้าคุณต้องการตรวจตาเพื่อใส่คอนแทคเลนส์ ขั้นตอนการตรวจอาจแตกต่างจากการตรวจทั่วไปเล็กน้อย

คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติ่มเกี่ยวกับคอนแทคเลนส์ได้ ที่นี่

bottom of page