top of page
smartlife-stage-b2c-all.jpg

ZEISS SmartLife Lenses.

เลนส์ที่ให้ประสปการณ์การมองที่เหนือกว่า

โลกในยุคปัจจุบันเป็นยุดที่มาการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา อุปกรณ์ดิจิทอลถูกพัฒนาไปมากทำให้เราต้องติดต่อผู้คนตลอดเวลา และข่าวสารข้อมูลที่ไหลเข้ามาอย่างมากมายทำให้เราใช้สายตากับอุปกรณ์ดิจิทอลตลอดเวลา ไม่ว่าเราจะนั่งอยู่เฉยๆ ขึ้นรถไฟฟ้า หรือเดินไปซื้อกาแฟ เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราใช้อุปกรณ์ดิจิทอลตลอดเวลาระหว่างการทำกิจกรรมเหล่านั้น ซึ่งการใช้สายตาอย่างหนักหน่วงมักจะทำให้เกิดอาการปวดตา

ZEISS SmartLife Lens เป็นเลนส์ที่ออกแบบมาให้คุณมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น และกว้างขึ้นทุกระยะ ไม่ว่าคุณจะใส้เลนส์ประเภทไหน หรืออายุเท่าไหร่ เลนส์ตัวนี้จะให้ความสบายตา และความคมชัดไปพร้อมๆกัน

เลนส์ที่ออกแบบให้เหมาะสมสำหรับคนทุกช่วงวัย

ในยุคปัจจุบันเราพบอาการตาล้าในคนทุกช่วงวัย แต่ความแตกต่างกันในแต่ละช่วงวัยคือสรีระของดวงตา และความสามารถของกล้ามเนื้อตาที่เปลี่ยนไปทำให้ปัญหาของคนแต่ละวัยไม่เหมือนกัน

bottom of page