top of page

Alcon Precision 1 VS Acuvue Oasys 1-DAYในยุคปัจจุบันที่คอนแทคเลนส์รายวันเป็นที่นิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะคอนแทคเลนส์รายวันที่ทำจากวัสดุซิลิโคนไฮโดรเจล ที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคมากขึ้นว่าใส่สบาย และใส่ได้นานกว่าวัสดุไฮโดรเจล เมื่อปลายปี 2021 บริษัท Alcon ได้เปิดตัวคอนแทคเลนส์รายวันตัวใหม่ คือ Precision 1 ซึ่งในท้องตลาดตอนนี้มีคอนแทคเลนส์รายวันที่เป็นซิลิโคนไฮโดรเจล คือ ACUVUE OASYS® 1-DAY วันนี้เราจึงนำคอนแทคเลนส์ทั้ง 2 ตัวมาเปรียบเทียบกันเพื่อประกอบปารตัดสินใจเลือกซื้อ


Our Take on Two Amazing Lenses

เริ่มจากค่าสายตาที่สามารถสั่งได้ Precision 1 มีสายตาตั้งแต่สายตาสั้น -050 ถึง สายตาสั้น -10.00 ขณะที่ ACUVUE OASYS® 1-DAY มีค่าสายตาสั้นสูงถึง -12.00 และยังมีสายตายาว ถึง +8.00 อีกด้วย เมื่อดูเรื่องความโค้งเลนส์(Base Cueve) Oasys 1 Day มีให้เลือก 2 ความโค้ง คือ 8.5มม. กับ 9.0มม. ขณะที่ Precision 1 มีความโค้งเดียวคือความโค้ง 8.3 มม. ทำให้ Oasys 1 Day สามารถรองรับกับกระจกตาได้กว้างกว่า หากมีกระจกตาที่โค้งน้อย แต่ต้องการลองใส่ PRECISION 1 อาจต้องให้นักทัศนมาตรดูความเหมาะสมกับดวงตาก่อน วัสดุของเลนส์ทั้ง 2 ตัวเป็นซิลิโคนไฮโดรเจล ค่าอมน้ำของ PRECISION 1 51% ส่วน ACUVUE OASYS® 1-DAY มีค่าอมน้ำ 38%

เทคโนโลยีที่มากับเลนส์ PRECISION1 เป็นเทคโนโลยีใหม่ ชื่อ Smart Surface Technology โดยทำให้ผิวเลนส์ด้านนอกมีปริมาณน้ำสูงถึง 80% และ คงปริมาณน้ำที่แกนกลาง ไว้ที่ 51% ทำให้นุ่มมากขึ้น และยังคงให้ออกซิเจนผ่านสูงใกล้เคียงกับ ACUVUE OASYSอีกด้วย ในเรื่องของการป้องกันรังสี UV ทั้ง2รุ่น สามารถป้องกันรังสี UVA และ UVB ได้ในประมาณเท่ากัน

ด้านราคา Alcon PRECISION 1 มีราคาถูกกว่า ACUVUE OASYS® 1-DAY เล็กน้อย ด้านล่างเราทำตารางเปรียบเทียบในทุกๆด้านของตัวเลนส์เพื่อประกอบการตัดสินใจ หากคุณยังไม่มั่นใจในการเลือกคุณสามารถเข้ารับการตรวจตาว่าคุณเหมาะสมกับเลนส์รุ่นไหนกับเราได้RECISIO

Alcon Precision 1

​VS

ACUVUE OASYS 1-DAY

Alcon

ผู้ผลิต

Johnson&Johnson Vision Care

ปี 2017

เริ่มจำหน่าย (ในไทย)

ปี 2021

รายวัน

ลักษณะการใช้งาน

รายวัน

-0.50ถึง -6.00 (0.25 steps) -6.00 ถึง-10.00 (0.50 steps)

ค่าสายตาที่มี

+8.00D ถึง -12.00D (สายตา > ±6.00 0.5 steps )

​8.3 mm

ความโค้ง

(Base Curve)

8.5 mm 9.0 mm

14.2 mm

เส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ (Diameters)

14.3 mm


ข้อมูลเชิงลึก

Alcon Precision 1

VS

ACUVUE OASYS 1-DAY

Silicone hydrogel (Verofilcon A)

​วัสดุ

Silicone hydrogel (Senofilcon A)

Copolymers of polyamidoamine และ poly (acrylamide-acrylic) acid

สารช่วยเก็บ

ความชุ่มชื้น

PVP

51%

ค่าอมน้ำ

38%

0.09 mm

ความหนาเลนส์ (@-3.00)

0.085 mm

100 Dk/t

ค่าออกซิเจน

121 Dk/t

0.6 MPa

ความแข็งของเลนส์ (Modulus)

0.72 Mpa

SmartSurface Technology for a high water content (>80%) at the outermost surface.

เทคโนโลยีพิเศษ

Class 1 >90% UVA >99% UVB

ป้องกันรังสี UV

​Class 1 >90% UVA >99% UVB

​Light Blue

(VISITINT®)

Visibility Tint

Blue

30 ชิ้น

ปริมาณ / 1 กล่อง

30 ชิ้น

800 ถึง 1,050 บาท

ราคา / 1 กล่อง

1,100 ถึง 1,400 บาท

53 ถึง 70 บาท

ราคา / 1 คู่

73 ถึง 93 บาทComments


bottom of page