top of page

การสั่งซื้อ

คอนแทคเลนส์

มีค่าสายตาสำหรับคอนแทคเลนส์หรือไม่?

คุณสามารถซื้อคอนแทคเลนส์ออนไลน์ หรือซื้อที่หน้าร้านก็ได้

แต่ก่อนที่คุณจะสั่งซื้อ

คุณรู้หรือไม่ว่าค่าสายตาสำหรับคอนแทคเลนส์ไม่เท่ากับค่าสายตาของแว่นตา

 ก่อนซื้อคุณควรมั่นใจว่าค่าสายตาที่คุณกำลังจะซื้อ

เป็นค่าสายตาที่เหมาะสำหรับคอนแทคเลนส์จริงๆ

การตรวจตาเพื่อใส่คอนแทคเลนส์แตกต่างจากแว่นตาอย่างไร

สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเมื่อซื้อคอนแทคเลนส์ออนไลนส์

การซื้อคอนแทคเลนส์ออนไลน์นั้นง่ายกว่า, เร็วกว่า, ถูกกว่า และสะดวกกว่า แต่เรายังแนะนำให้คุณซื้อคอนแทคเลนส์จากร้านแว่นตาที่น่าเชื่อถือเพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณได้ค่าสายตาที่ถูกต้อง เหมาะกับโครงสร้างดวงตาของคุณ ลักษณะการใช้งาน และสุขภาพดวงตาของคุณ
แต่ถ้าคุณยังต้องการซื้อคอนแทคเลนส์ออนไลน์ คุณยังสามารถมาใช้บริการหลังการขายกับเราได้ แม้ว่าคุณไม่ได้ซื้อคอนเเทคเลนส์กับเรา เราสามารถให้คำแนะนำการใช้คอนแทคเลนส์เพื่อสุขภาพตาที่ดีของคุณ

ควร

ถ้าคุณมีคอนแทคเลนส์ที่ใช้ประจำอยู่แล้ว ไม่ควรเปลี่ยนรุ่นเองโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากนักทัศนมาตร(หมอสายตา) หรือ จักษุแพทย์ 

ไม่ควร

ไม่แนะนำให้คุณชชื้อคอนแทคเลนส์ที่ไม่ทราบที่มาที่ไป ควรซื้อคอนแทคเลนส์จากผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือ

bottom of page