top of page

CASE REVIEW : เลนส์แว่นสำหรับคนที่ใส่คอนแทคเลนส์เป็นประจำ

คนที่ใส่คอนแทคเลนส์เป็นประจำ มักประสบปัษหาที่แตกต่างจากคนที่ใส่แว่นเป็นประจำ เพราะตัวเลนส์ติดอยู่กับกระจกตาโดยตรงทำให้มุมมองกว้างกว่า และมักจะรู้สึกเวียนหัวเวลาที่เปลี่ยนมาใส่แว่น


ปัญหาที่ลูกค้าท่านนี้เจอก็เช่นกัน

  1. ลูกค้าใส่คอนแท็กเลนส์นานเกิน 12 ชั่วโมง ต่อวัน

  2. มีอาการตาล้า เวลาใช้คอมพิวเตอร์ระหว่างวัน

  3. หลังจากคอนแท็กเลนส์แล้ว กลับมาใส่แว่นรู้สึกภาพ ไม่คมชัดเท่าเดิม และไม่สบายตา

ลูกค้า อายุ 35 ปี มีปัญหาสายตาในการใส่แว่นตา หลังจากการใส่คอนแท็กเลนส์ เนื่องจากการใส่คอนแท็กเลนส์เป็นเวลานานระหว่างวัน ทำให้อาการตาล้า จึงส่งผลให้เวลากลับมาใส่แว่นสายตาตอนอยู่ที่บ้าน มีความรู้สึกว่าค่าสายตาไม่คมชัด มีอาการตาล้า รู้สึกไม่สามารถโพกัสภาพได้ไว อย่างรู้สึกได้ทันที ทำให้ลูกค้าคิดว่าค่าสายตาของตัวเองสั้นมากขึ้น จึงคิดว่าจำเป็นต้องเพิ่มค่าสายตา เพราคิดว่าตัวเองสายตาสั้นมากขึ้น

หลังจากที่คุณหมอได้ทำการตรวจวัดสายตา และกล้ามเนื้อตาแล้ว พบว่าค่าสายตาของลูกค้าคงเดิม แต่สาเหตุที่ลูกค้าใส่แว่นหลังจากใส่คอนแท็กเลนส์แล้ว รู้สึกว่าภาพไม่คมชัด หลังจากซักประวัติทำให้พบปัญหาหลักๆดังนี้

  1. มีการใส่คอนแท็กเลนส์นานเกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน เป็นเวลานาน โดยเฉลี่ยการใส่ของลูกค้าคือ 14-16 ชั่วโมง

  2. มีการใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ดิจิตอล ต่อเนื่องมากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน

ซึ่งทั้ง 2 อย่างนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้กล้ามเนื้อตาของลูกค้ารู้สึกอ่อนเพลียอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ใส่แว่นแล้วไม่รู้สึกสบายตา และ ยังส่งผลทำให้การใส่คอนแท็กเลนส์วันถัดไป ไม่สบายตามากยิ่งขึ้น

ดังนั้น คุณหมอ จึงแนะนำเลนส์สายตา Zeiss Energize ME ที่ตอบโจทย์ของลูกค้าท่านนี้ เพราะว่าเลนส์ Energize ME ใช้กำลังเลนส์ 0.40D (เป็นค่าบนเลนส์ ที่ช่วยทำให้ดวงตาผ่อนคลาย) เพื่อทำให้ดวงตาของลูกค้ารู้สึกผ่อนคลาย รวมทั้ง เลนส์ตัวนี้ยังเคลืบผิวเลนส์แบบพิเศษ ด้วย Zeiss DuraVision BlueProtect ที่ช่วยป้องกันแสงสีฟ้า จากอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ซึ่งช่วยทำให้อาการตาล้าของลูกค้ารู้สึกดีขึ้น ซึ่งเลนส์ตัวนี้จะช่วยทำให้กรปรับตัวหลังจากที่ลูกค้าใส่คอนแท็กเลนส์ทั้งวันได้ ดียิ่งขึ้น ทำให้ดวงตามีการปรับตัวได้ง่ายขึ้นจากการที่ เปลี่ยนจากคอนแท็กเลนส์ มาใส่แว่นตาใส่ช่วงเย็นสรุปเลนส์ ZEISS Energize ME เหมาะกับใคร

1. เหมาะกับคนที่ใส่คอนแท็กเลนส์เป็นเวลานาน เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน

2. เหมาะกับคนที่รู้สึกว่าใส่แว่นแล้ว ภาพยังไม่ค่อยคมชัดหลังจากเปลี่ยนมาใส่คอนแท็กเลนส์

3. เหมาะกับคนที่รู้สึกว่า ตาอ่อนล้า อ่อนเพลียในแต่ละวันหลังจากที่ใช้อุปกร์ณดิจิตอลตลอดทั้งวัน
Comments


bottom of page